Överfallslarm

Maximal säkerhet i kritiska situationer

I riskfyllda arbetsmiljöer eller där det finns potentiella hot kan ett överfallslarm vara avgörande för att säkra individers säkerhet.

Varför ett överfallslarm?

Ett överfallslarm är en direktlänk till omedelbar hjälp när det behövs som mest. Genom att använda överfallslarm och ett proaktivt säkerhetstänkande kan göra stor skillnad för dina anställdas välbefinnande.

Avancerad teknik för din trygghet

Våra larm är utrustade med bärbara radiosändare, vilket ger användaren friheten att röra sig fritt inom arbetsområdet samtidigt som de känner sig skyddade. Larmen kan kopplas direkt till en larmcentral eller till en vald telefonlinje, vilket ger snabb respons när det behövs.

Positioneringstjänster inom- och utomhus

Vid en nödsituation kan det vara avgörande att snabbt lokalisera den drabbade personen. Med hjälp av avancerade positioneringstekniker som COBS Alert system för inomhusmiljöer och GSM/GPS för utomhuslokalisering, kan ditt team agera effektivt och snabbt.

Ett steg före potentiella hot

I många branscher, inklusive detaljhandel, sjukvård och industri, kan personalen möta oväntade risker. Ett överfallslarm kan ge den trygghet som behövs för att anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med fullständig tillförsikt.