Certifikat

Vad är en Anläggarfirma?

En certifierad anläggarfirma genomför alltid en färdigställandekontroll för att verifiera att anläggningen uppfyller ställda krav. handlingar eller inköp innebär att köparen vet vad den får – en garanterad och regelbunden kontroll på ett företag, dess personal, tjänster och lednings system.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.